Oddział Rejonowy Śl. WOPR w Olkuszu realizuje zadanie wsparte z Budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego

Oddział Rejonowy Śl. WOPR w Olkuszu realizuje zadanie wsparte z Budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego

„Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie działania Oddziału Rejonowego
Śl. WOPR w Olkuszu"

<< Wróć do poprzedniej strony