Oddział Rejonowy Śl. WOPR w Olkuszu realizuje zadanie wsparte z Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Oddział Rejonowy Śl. WOPR w Olkuszu realizuje zadanie wsparte z Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 10664,00 zł na zakup suchego ubrania pletwonurkowskiego i łodzi wiosłowej.

„Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie działania Oddziału Rejonowego Śl. WOPR w Olkuszu"

<< Wróć do poprzedniej strony