Informacja o pełnym 66h KPP

Rozpoczęcie dnia 19.04 godz. 17:30 na platformie MS Teams

Wszyscy uczestnicy muszą posiadać konto prywatne na platformie MS Teams 365 – bezpłatny (nie szkolne, nie studenckie)

20-21.04 zajęcia na platformie MS Teams

Zajęcia 22-24.04 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2 :Zespół Szkół Nr 10

Na zajęciach praktycznych obowiązują maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki. Każdy z Uczestników zapewnia sobie: maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki. Zajęcia praktyczne oraz egzamin odbywać się będą z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Program KPP – zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.

Kadra KPP - zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.

Koszt KPP 600 zł brutto. Koszt obejmuje szkolenie 66h zgodnie z programem KPP, test końcowy, egzamin praktyczny, wydanie zaświadczenia państwowego o ukończeniu kursu KPP i uzyskania tytułu „ratownik” w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 08.09.2006r. (zaświadczenie jest ważne 3 lata).

Koszt nie zawiera noclegów, wyżywienia, dojazdu.

Noclegi proponujemy rezerwować w bursach i akademikach.

Wymagania formalne:
- przynależność do jednostki współdziałającej z Systemem

- w dniu zdawania egzaminu osoba musi być pełnoletnia

- proszę o zabranie obuwia sportowego na zmianę, wygodnego stroju do ćwiczeń

 

Warunki zaliczenia:
- aktywny udział w zajęciach

- pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego obejmującego 30 pytań (dopuszczalne 3 błędy)

- pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej

<< Wróć do poprzedniej strony