Informacja o pełnym 66h KPP

1. Termin 19-23.02.2020r
2. Rozpoczęcie dnia 19.02 , godz. 12:00 Licheń Stary ul. Konińska 46
3. Program KPP – zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.
4. Kadra KPP - zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.
5. Koszt KPP 550zł brutto. Koszt obejmuje szkolenie 66h zgodnie z programem KPP, test końcowy, egzamin
praktyczny, wydanie zaświadczenia państwowego o ukończeniu kursu KPP i uzyskania tytułu „ratownik” w rozumieniu
ustawy o PRM z dnia 08.09.2006r. (zaświadczenie jest ważne 3 lata).

Koszt nie zawiera noclegów, wyżywienia, dojazdu.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów – WE WŁASNYM ZAKRESIE: CENA ZA DOBĘ ok. 35 ZŁ
- tel. 691377352, 601762054, proszę powoływać się na Piotra Maciejewskiego
- tel 603 138 277 Komendant OSP w Licheniu Starym Piotr Maciejewski

6. Wyżywienie we własnym zakresie lub istnieje możliwość wykupienia obiadów
z dostawą na miejsce w cenie ok. 10zł dziennie.
7. Wymagania formalne:
- Legitymacja WOPR
- w dniu zdawania egzaminu osoba musi być pełnoletnia
- proszę o zabranie obuwia sportowego na zmianę, wygodnego stroju do ćwiczeń

8. Warunki zaliczenia:
- aktywny udział w zajęciach
- pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego obejmującego 30 pytań (dopuszczalne 3 błędy)
- pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej
 

Re certyfikację KPP w dniu 23.02.20204. do Lichenia Starego – godz 10:00-13:00 ul Konińska 46

Do re certyfikacji może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3-miesiące od dnia egzaminu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2019 r., (D.U. Poz. 993 i 1590.)

<< Wróć do poprzedniej strony