Informacja o pełnym 66h KPP

1. Termin 18-22. .05. 2016 r

2. Rozpoczęcie dnia 18 maja, godz. 12:00 Bydgoszcz, Hotel "ELDA"
ul. Fordońska 26.

3. Program KPP – zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.

4. Kadra KPP - zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.

5. Koszt KPP 510zł netto lub 623zł brutto( z rachunkiem – nie wystawiamy faktur VAT). Koszt obejmuje szkolenie 66h zgodnie z programem KPP, test końcowy, egzamin praktyczny, wydanie zaświadczenia państwowego o ukończeniu kursu KPP i uzyskania tytułu „ratownik” w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 08.09.2006r. (zaświadczenie jest ważne 3 lata).
Koszt nie zawiera noclegów, wyżywienia, dojazdu.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów – WE WŁASNYM ZAKRESIE: CENA ZA DOBĘ ok. 35 ZŁ
- Hotel Elda 1 - 30zł za nocleg, proszę rozmawiać z Panią Gabrysią i powołać się na WOPR ul. Fordońska 26, Tel: 52-342-98-55 lub 601-619-275
- Hotel Elda 2 - 30zł za nocleg, proszę rozmawiać z Panią Gabrysią i powołać się na WOPR ul. Fordońska 399, dojazd autobusem, Tel: 52-342-98-55 lub 601-619-275

6. Wyżywienie we własnym zakresie lub istnieje możliwość wykupienia obiadów
z dostawą na miejsce w cenie ok. 10zł dziennie.

7. Wymagania formalne:
- Legitymacja WOPR
- w dniu zdawania egzaminu osoba musi być pełnoletnia
- proszę o zabranie obuwia sportowego na zmianę, wygodnego stroju do ćwiczeń

8. Warunki zaliczenia:
- aktywny udział w zajęciach
- pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego obejmującego 30 pytań (dopuszczalne 3 błędy)
- pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej
Re certyfikację KPP w dniu 22.05.2016r do Bydgoszczy – godz 08:00-13:30
ul Fordońska 26 Hotel ELDA w Bydgoszczy,.
Jednodniowa re certyfikacja dotyczy ratowników WOPR, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP i uzyskaniu tytułu ratownika.
Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia MSW oraz MON z dnia 23.12.2011r zgodnie z & 10b pkt. 2:
zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Przed upływem tego terminu jest wymagane złożenie ponownego egzaminu potwierdzającego z wynikiem pozytywnym

<< Wróć do poprzedniej strony