Informacja o pełnym 66 h KPP

1. Termin 15 - 19. 05. 2019r
2. ROZPOCZĘCIE DNIA 15 maja 2019r , GODZ. 12:00 BYDGOSZCZ, Zespół Szkół Nr 10 ul. Karłowicza 2.
3. Program KPP – zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.
4. Kadra KPP - zgodnie z ustawą o PRM z dnia 08.09.2006r.
5. Koszt KPP 550 zł brutto. Koszt obejmuje szkolenie 66h zgodnie z programem KPP, test końcowy, egzamin praktyczny, wydanie zaświadczenia państwowego o ukończeniu kursu KPP i uzyskania tytułu „ratownik” w rozumieniu ustawy o PRM z dnia 08.09.2006r. (zaświadczenie jest ważne 3 lata).
Koszt nie zawiera noclegów, wyżywienia, dojazdu.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów – WE WŁASNYM ZAKRESIE: CENA ZA DOBĘ ok. 35 ZŁ – pokój wieloosobowy, 45 ZŁ – pokój o podwyższonym standardzie
- Hotel Elda 1 - proszę powołać się na WOPR ul. Fordońska 26, Tel: 52-342-98-55 lub 601-619-275 –
6. Wymagania formalne:
- Legitymacja WOPR –( jeśli jest przynależność do WOPR, jeśli nie, to oczywiście legitymacja nie jest wymagana).
- Uczestnikiem kursu KPP może być osoba niepełnoletnia, natomiast w dniu zdawania egzaminu osoba musi być pełnoletnia
- Proszę o zabranie obuwia sportowego na zmianę, wygodnego stroju do ćwiczeń (np. dresu).
7. Warunki zaliczenia:
- aktywny udział w zajęciach
- pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego obejmującego 30 pytań (dopuszczalne 3 błędy), baza w załączniku
- pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego przed komisją egzaminacyjną pod przewodnictwem Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej

Re certyfikacja 19. 05. 2019r godz. 8,00

<< Wróć do poprzedniej strony