Ćwiczenia z ratownictwa wodnego z udziałem PSP, OSP i WOPR

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego z udziałem PSP, OSP i WOPR

W dniach od 02 - 04 lipca 2019 r. na „Zalewie Wolbromskim” odbyły się ćwiczenia z ratownictwa wodnego. W drugim dniu ćwiczeń (03.07.19r) w ramach współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym wiadomości teoretyczne, oraz praktyczne zastosowanie sprzętu do ratownictwa wodnego prezentował dla strażaków Instruktor WOPR Grzegorz Haberko oraz Prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Olkuszu Stanisław Starzyk. Celem ćwiczeń było powtórzenie i  utrwalenie wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego. Zademonstrowano i przećwiczono techniki ratowania osób topiących się.

Podczas ćwiczeń wykorzystywano ponton, łodzie ratownicze, rzutki ratownicze, oraz koła ratunkowe. Strażacy ewakuowali z wody wykorzystując ponton i łódź osobę pozorującą topienie się. Do w/w czynności zostały wykorzystane szybkie techniki podejmowania osób znajdujących się blisko brzegu około (20 metrów) za pomocą rzutki ratowniczej, a także podjęcie czynności ratunkowych z łodzi ratowniczej. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na szybki i bezpieczny sposób udzielania pomocy osobom zagrożonym na akwenach wodnych. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wolbromiu, oraz Druhowie strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych Wolbromia, Zarzecza i Dłużca.

Opracowanie: kpt. Michał Dorna
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Maciora, st. kpt. Robert Żaba, Stanisław Starzyk

    

<< Wróć do poprzedniej strony